Kontsumitzailearentzako Arreta

Ezagutu ezazu gure lanbidea... Arkitekto teknikoaren eginkizunak

Prozesuan esku hartzen duen agentea, bai obra jakin batzuen proiektugile gisa, bai obra horien zuzendari gisa edo proiektatutako eta arkitektoek zuzendutako obren nahitaezko exekuzio materialaren zuzendari gisa.

Arkitekto teknikoa da edozein eraikuntza-proiekturen kudeaketa integrala behar bezala egiteko profesionala, honako hauen bidez:

 • Proiektuaren kudeaketa eta auditoretza.
 • Eskaintzen konparazioa eta ofizioen kontratazioa.
 • Obraren programazioa eta kostuen kontrola.

Obrak gauzatzeko zuzendaria:

 • Egiaztatu obra-harrera.
 • Obraren exekuzio materiala zuzentzen du, zuinketak egiaztatzen ditu eta zuzen gauzatzen direla egiaztatzen du.
 • Obra-amaiera sinatzen du, eta ziurtagiri partzialak eta azken likidazioa egiten eta sinatzen ditu.
 • Gainerako eragileekin lankidetzan aritzen da, eta egindako kontrolaren emaitzak ematen ditu.

Eraikuntza-obrei dagokienez, proiektu edo azterlan osagarriak egiten ditu, hala nola:

 • Eraikinak eraistea.
 • Kalitatea kontrolatzeko programak.
 • Segurtasun eta Osasun arloko jarduketak.
 • Aldamioak instalatzea.

Proiektu arkitektonikorik behar ez duten proiektuetan, proiektu edo zuzendaritza hauek eman dezakete:

 • Gaikuntzak edo erreformak.
 • Eraikinak sendotzea eta sendotzea.
 • Fatxadak eta estalkiak.
 • Eraikinen kontserbazioa eta mantentze-lanak.
 • Jarduera legeztatzea.
 • Diseinua eta dekorazioa.

Eginkizun hauek egin dezakeen profesionala da:

 • Lursailen, zoladuraren eta eraikinen mugaketak eta neurketak.
 • Txostenak, irizpenak eta ziurtagiriak (EIT, EEE)
 • Peritu-jarduerak.
 • Instalazioen ikuskapenak eta egiaztapenak.
Elkargoaren onikusia, zer da hori?

Zer esanahi du elkargoaren oniritziaren zigiluak?

 • Teknikariaren nortasuna bermatzen du.
 • Arkitekto Teknikoaren lanbidean jarduteko gaitasuna ematen duen titulazioa duela.
 • Lanbidean jarduteko gaitasungabeturik ez dagoela.
 • Erantzukizun zibileko aseguru bat kontratatuta daukala, eta eguneraturik daukala.
 • Aurkeztu duen dokumentazioa berrikupena formala egin dela.
 • Bere kasuan, indarrean dagoen araudia aplikatzen dela.
 • Burutu nahi den jarduerarako Teknikari Eskuduna dela

Guztiori dela eta, Elkargoaren Oniritziaren Zigilua dela medio, dagokion agirian jasota, Gipuzkoako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialak “ziurtatu” egiten du lan hori gure eskumenen barruan dagoela eta gauzatu nahi den jarduketa behar bezala burutzeko beharrezko eskumenak ditugula.

Kontsulta, Kexak eta Erreklamazioak

BIRGAITZE-PROZESUKO LEHEN URRATSAK

Eraikina kontserbatzeko eta hobetzeko prozesuan, nork bere ekimenez edo EITren txostenetik eratorrita, agente hauekin jarri behar da harremanetan:

GURE BULEGOA

AYUDAS GOBIERNO VASCO

TEKNIKARI KOLEGIATUA (APAREJADOREA)

AYUDAS GOBIERNO VASCO

ENPRESA KONTRATISTA

NOLA HASI? ZE PAUSUAK EMAN BEHAR DITUT?
HEMEN SARTU

FINANTZA-LAGUNTZAK

EUSKO JAURLARITZAKO DIRU-LAGUNTZAK

AYUDAS GOBIERNO VASCO

NEXT FUNTSAK DIRU-LAGUNTZAK (GELDITUAK)
Ikusi Eusko Jaurlaritzaren Oharra

AYUDAS GOBIERNO VASCO

EVE DIRU-LAGUNTZAK

AYUDAS GOBIERNO VASCO

KALKULAGAILU ENERGETIKOA
Aplikazio honek urteko gutxi gorabeherako kostuak kalkulatzen ditu,
Etxebizitza edo eraikinarena.