Kontsumitzailearentzako Arreta

Ezagutu ezazu gure lanbidea... Arkitekto teknikoaren eginkizunak

Prozesuan esku hartzen duen agentea, bai obra jakin batzuen proiektugile gisa, bai obra horien zuzendari gisa edo proiektatutako eta arkitektoek zuzendutako obren nahitaezko exekuzio materialaren zuzendari gisa.

Arkitekto teknikoa da edozein eraikuntza-proiekturen kudeaketa integrala behar bezala egiteko profesionala, honako hauen bidez:

 • Proiektuaren kudeaketa eta auditoretza.
 • Eskaintzen konparazioa eta ofizioen kontratazioa.
 • Obraren programazioa eta kostuen kontrola.

Obrak gauzatzeko zuzendaria:

 • Egiaztatu obra-harrera.
 • Obraren exekuzio materiala zuzentzen du, zuinketak egiaztatzen ditu eta zuzen gauzatzen direla egiaztatzen du.
 • Obra-amaiera sinatzen du, eta ziurtagiri partzialak eta azken likidazioa egiten eta sinatzen ditu.
 • Gainerako eragileekin lankidetzan aritzen da, eta egindako kontrolaren emaitzak ematen ditu.

Eraikuntza-obrei dagokienez, proiektu edo azterlan osagarriak egiten ditu, hala nola:

 • Eraikinak eraistea.
 • Kalitatea kontrolatzeko programak.
 • Segurtasun eta Osasun arloko jarduketak.
 • Aldamioak instalatzea.

Proiektu arkitektonikorik behar ez duten proiektuetan, proiektu edo zuzendaritza hauek eman dezakete:

 • Gaikuntzak edo erreformak.
 • Eraikinak sendotzea eta sendotzea.
 • Fatxadak eta estalkiak.
 • Eraikinen kontserbazioa eta mantentze-lanak.
 • Jarduera legeztatzea.
 • Diseinua eta dekorazioa.

Eginkizun hauek egin dezakeen profesionala da:

 • Lursailen, zoladuraren eta eraikinen mugaketak eta neurketak.
 • Txostenak, irizpenak eta ziurtagiriak (EIT, EEE)
 • Peritu-jarduerak.
 • Instalazioen ikuskapenak eta egiaztapenak.
Elkargoaren onikusia, zer da hori?

Zer esanahi du elkargoaren oniritziaren zigiluak?

 • Teknikariaren nortasuna bermatzen du.
 • Arkitekto Teknikoaren lanbidean jarduteko gaitasuna ematen duen titulazioa duela.
 • Lanbidean jarduteko gaitasungabeturik ez dagoela.
 • Erantzukizun zibileko aseguru bat kontratatuta daukala, eta eguneraturik daukala.
 • Gizarte-Segurantzan edo aukerazko Mutualitatean alta emanda dagoela.
 • Aurkeztu duen dokumentazioa burutu nahi den jarduerarako zuzena dela.
 • Bere kasuan, aplikatzekoa den araudia betetzen duela.
 • Burutu nahi den jarduerarako Teknikari Eskuduna dela

Guztiori dela eta, Elkargoaren Oniritziaren Zigilua dela medio, dagokion agirian jasota, Gipuzkoako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialak “ziurtatu” egiten du lan hori gure eskumenen barruan dagoela eta gauzatu nahi den jarduketa behar bezala burutzeko beharrezko eskumenak ditugula.

Kontsulta, Kexak eta Erreklamazioak

 BIRGAITZEARI BURUZKO AHOLKULARITZA-BULEGOA

Tf: 843 98 52 25

Kontsultatu gurekin laguntzen inguruko zalantza guztiak
Astelehenetik asteazkenera 15:30etatik 18:00etara
Osteguna eta ostirala 9:00etatik 14:00etara
oficinarehabilitacion@coaatg.org

2021eko uztailaren 21eko Agindua, etxebizitzetako eta eraikinetako birgaikuntzaren, irisgarritasunaren eta energia-eraginkortasunaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzkoa (2030/09/10eko epea 21-2030/12/31ko epea).BERRIA IKUSI

Partikularrak eta auzo-komunitateak birgaitzeko obretarako, bizigarritasuna hobetzeko, desgaitasuna duten pertsonei sarbidea ahalbidetzeko eta energia- kontsumoa murrizteko.

 • Eraikinaren egitura eta eraikuntza egokitzea, eta etxebizitzen eta merkataritza-lokalen bizigarritasun-baldintzak egokitzea.
 • Etxebizitzak eta haien sarbideak desgaitasun fisikoa duten pertsonentzat indarrean dagoen araudira egokitzea.
 • Energia aurrezteko inguratzaile termikoan esku hartzea.
 • Eraikuntzaren eta etxebizitzen akabera orokorra eraikuntza onaren printzipioetara egokitzea.
 • Eusko Jaurlaritzako LAGUNTZEN JARDUNALDIKO DOKUMENTAZIOA

DESKRIBAPENA atalean informazio osagarria dago:

 • Informazio-liburuxka (laguntzak eskuratzeko gutxieneko baldintzak). HEMEN IKUSI
 • Birgaitzeko hirigintza-sozietateen zerrenda. HEMEN IKUSI
 • BIE izendatzeko prozeduren abiarazteen eta izendapenen eta eremu narriatu izendapenen zerrenda alfabetikoa. HEMEN IKUSI
 • Birgaitzeko babestuen pertsona titularren eta birgaitzeko finantzaneurrien jabeen erkidego onuradunen betebeharrak. HEMEN IKUSI

DIRU-LAGUNTZAK 1. LERROA (Partikularren obertarako)
DIRU-LAGUNTZAK 2. LERROA (Erkidegoen obretarako)
DIRU-LAGUNTZAK 3. LERROA (Birgaitze integralak)

EEE. PREE PROGRAMA: Euskadiko eraikinen birgaitze energetikoa

PREEren helburua da lehendik dagoen eraikuntzaren iraunkortasunari bultzada bat ematea, honako jarduera hauen bidez: inguratzaile termikoan aldaketak egitea, jatorri fosileko erregaiak sortzeko instalazioen ordez iturri berriztagarrietan oinarritutako sortze termikoa erabiltzea (biomasa, geotermia, eguzki-ponpa termikoa, bero-ponpa edo sorkuntza elektriko berriztagarria), autokontsumorako eta erregulazio- eta kontrol-teknologiak txertatzeko, bai eta energia-eraginkortasunaren hobekuntza ere.
Gainera, programak energia berriztagarrien komunitateek edo herritarren energia-komunitateek egindako jarduerak sustatu nahi ditu, energia berriztagarrien eta energiaren barne-merkatuaren azken zuzentarauek jasotzen duten bezala.

Ikonoan klik egin informazio guztia eskuratzeko