Boletin Ofizialak

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ UnaiBiguntek

EHAA 2018-03-21

EBAZPENA, 2018ko martxoaren 2koa, Ingurumen Administrazioaren zuzendariarena, zeinaren bidez formulatzen baita Donostiako lurzoru urbanizaezinean nekazaritzako eraikuntzak antolatzeko plan bereziaren ingurumen-txosten estrategikoa.

Irakurri gehiago

EHAA 2018-05-03

EBAZPENA, 2018ko apirilaren 19koa, Kulturako sailburuordearena, zeinaren bidez hasiera ematen baitzaie Donostiako Parte Zaharra monumentu-multzoaren kategoriarekin kultura-ondasun kalifikatu deklaratzeko espedienteari eta espedientea jendaurrean jartzeko eta interesdunei entzuteko aldiari.

Irakurri gehiago

EHAA 2018-05-31

EBAZPENA, 2018ko maiatzaren 16koa, Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendariarena, Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamenduari (EITE) buruzko arauak ematen dituen Industria, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2008ko uztailaren 22ko Aginduaren eranskina aldatzen duena.

Irakurri gehiago

EHAA 2018-06-13

EBAZPENA, 2018ko maiatzaren 29koa, Energiaren Euskal Erakundeko (EEE) zuzendari nagusiarena, biomasa energetikoki ustiatzeko instalazioetan inbertsioak sustatzeari begirako diru laguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituena – 2018 urtea.

Irakurri gehiago

EHAA 2018-06-13

EBAZPENA, 2018ko maiatzaren 29koa, Energiaren Euskal Erakundeko (EEE) zuzendari nagusiarena, elektrizitatea ekoizteko energia berriztagarrien instalazioetan inbertsioak sustatzeari begirako diru laguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituena – 2018. urtea.

Irakurri gehiago

EHAA 2018-06-13

EBAZPENA, 2018ko maiatzaren 29koa, Energiaren Euskal Erakundeko (EEE) zuzendari nagusiarena, geotermia ustiatzeko instalazioetan inbertsioak sustatzeari begirako diru laguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituena –2018.

Irakurri gehiago

EHAA 2018-06-19

AGINDUA 2018ko ekainaren 8koa Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez iragarri eta arautzen baita etxebizitza eta eraikinen birgaikuntza efizientearen arloko diru-laguntzen programa (Renove programaren) 2018rako, Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku hartzeko proiektuak egiteko eta horien ondoriozko obrak gauzatzeko.

Irakurri gehiago

EHAA 2018-08-31

EBAZPENA, 2018ko abuztuaren 3koa, Energiaren Euskal Erakundeko (EEE) zuzendari nagusiarena EAEko jarduera ekonomikoko guneetako, enpresa-parkeetako eta industrialdeetako Renove programa–Energia-efizientzian eta energia berriztagarrien erabileran inbertsioak sustatzeari begirako diru-laguntzen programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onartu eta argitaratzen dituena.

Irakurri gehiago

EHAA 2018-08-01

EBAZPENA, 2018ko uztailaren 11koa, Ingurumen Administrazioaren zuzendariarena; horren bidez, Donostiako Hirigintza Ondare Eraikia Babesteko Plan Bereziaren Aldaketari buruzko ingurumen-txosten estrategikoa formulatzen da.

Irakurri gehiago