Boletin Ofizialak

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ UnaiBiguntek

BOPV 15-07-2020

AGINDUA, 2020ko uztailaren 8koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza sailburuarena, 2020. urterako deitzen eta arautzen duena etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko modu integral eta eraginkorrean laguntzeko programa (eraberritzeko programa) Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku hartzeko proiektuak lantzeko eta horietatik eratorritako obrak gauzatzeko.

Irakurri gehiago

GAO 2020-01-16

Etxe bizitzetarako hiri-lurzoruan finkatutako eremu jakin batzuetan dauden aretoen erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxebizitzetarakoa izatera aldatzeko jarduerak arautzen dituen Ordenantzaren errebisioa.

Irakurri gehiago

GAO 2019-12-02

Dirulaguntzak emateko deialdia eta oinarri espezifikoak, jarduera ekonomikoetarako erabiltzen diren eraikinetako fa txadak birgaitzeko; dirulaguntzak banakako ebaluazio-araubidez eta zuzenean emango dira.

Irakurri gehiago