Boletin Ofizialak

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ Aurkibidea

GAO 2023-02-08

Hutsen zuzenketa: Arkitekto Teknikoaren plazari buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2.1 artikuluaren ondoriozko iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuaren deialdiaren oinarri espezifikoak.

Irakurri gehiago

GAO 2023-02-06

Hutsen zuzenketa: abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 6. eta 8. xedapen gehigarrietatik eratorritako iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuen oinarri orokorrak eta espezifikoak.

Irakurri gehiago

GAO 2023-02-03

Bizitegitarako hiri-lurzoruko eremu finkatu jakin batzuetan kokatutako lokaletan hirugarren sektoretik bizitegirako erabilera aldatzeko jarduketak arautzen dituen Ordenantzaren zazpigarren aldaketa behin betiko onartzea.

Irakurri gehiago

GAO 2023-02-02

Ondare Arkitektoniko eta Arkeologikoaren Babes Katalogoaren aldaketa puntualaren behin-betiko onespena.Hutsen zuzenketa: Ingurumeneko teknikari plazari buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 6. eta 8. xedapen gehigarrietatik eratorritako iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuaren deialdiaren oinarri espezifikoak.

Irakurri gehiago

BOE 02-02-2023

Corrección de errores del Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Irakurri gehiago