Boletin Ofizialak

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ 2. EHAA

EHAA 2023-06-13

5/2023 LEGEA, ekainaren 1ekoa, autokontsumoaren tramitazioa erraztekoa eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea aldatzekoa.

Irakurri gehiago

EHAA 2023-06-07

EBAZPENA, 2023ko maiatzaren 19koa, Etxebizitzako sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita bizitegi-eraikinen eta etxebizitzen energia-efizientzia sustatzea xede duen birgaitzeetarako laguntza-programetarako laguntzen deialdi publikoaren 2023ko aurrekontu-ekitaldirako kredituen eguneratzea (programa horiek Europar Batasunak finantzatutako Next Generation EU Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko bizitegien birgaitzearen eta etxebizitza sozialen arloko 3., 4. eta 5. programak arautzen dituen 853/2021 Errege Dekretuan jasota daude).

Irakurri gehiago

EHAA 2023-04-24

48/2023 EBAZPENA, apirilaren 11koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita erakundeekin sinatutako hitzarmena, birgaitze-bulegoen eta laguntza-programa hauen erakunde laguntzailearen eginkizunak garatzeko: Europar Batasunak finantzatutako Next Generation EU Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko (SEEP) bizitegien birgaitzearen arloko 3., 4. eta 5. programak (urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuan arautuak), bai eta etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako 2021eko uztailaren 21eko Aginduan zehaztutako finantza-neurrien 1. eta 2. lerroak.

Irakurri gehiago

EHAA 2023-04-24

47/2023 EBAZPENA, apirilaren 11koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita erakundeekin sinatutako hitzarmena, birgaitze-bulegoaren eta laguntza-programa hauen erakunde laguntzailearen eginkizunak garatzeko: Europar Batasunak finantzatutako Next Generation EU Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko (SEEP) bizitegien birgaitzearen arloko 3., 4. eta 5. programak (urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuan arautuak), bai eta etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako 2021eko uztailaren 21eko Aginduan zehaztutako finantza-neurrien 1. eta 2. lerroak.

Irakurri gehiago

EHAA 2023-04-24

46/2023 EBAZPENA, apirilaren 11koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Visesa (Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. / Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A.) sozietatearekin sinatutako hitzarmena, birgaitze-bulegoaren eta laguntza-programa hauen erakunde laguntzailearen eginkizunak garatzekoa: Europar Batasunak finantzatutako Next Generation EU Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko (SEEP) bizitegien birgaitzearen arloko 3., 4. eta 5. programak (urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuan aratuak), bai eta etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako 2021eko uztailaren 21eko Aginduan zehaztutako finantza-neurrien 1. eta 2. lerroak.

Irakurri gehiago

EHAA 2023-04-24

AGINDUA, 2023ko martxoaren 14koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zenbait alderdi garatzen dituena, 513/2017 Errege Dekretuaren bidez arautzen diren suteetatik babesteko instalazioen esparruan.

Irakurri gehiago

EHAA 2023-04-21

EBAZPENA, 2023ko apirilaren 5ekoa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak emana. Honen bidez, berriro esleitzen da pizgarri-programa bakoitzari dagokion zenbatekoa, autokontsumoari eta biltegiratzeari, energia berriztagarriko iturriekin lotutako pizgarri-programaren aurrekontu zabalduari dagokiona, bai eta etxebizitza-sektorean sistema termiko berriztagarriak ezartzeari buruzkoa ere, 2021eko irailaren 22ko Ebazpenaren bidez ezarritako Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan, eta ondoriozko aurrekontuko diru-hornidura argitaratzea.

Irakurri gehiago

EHAA 2023-04-03

AGINDUA, 2023ko martxoaren 17koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, eraikinaren airearen kalitateari eta kontrol termikoari buruzkoa

Irakurri gehiago

EHAA 2023-03-06

EBAZPENA, 2023ko otsailaren 21ekoa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez aurrekontu-zuzkidura murriztea eta epeak luzatzea erabakitzen baita Euskadiko toki-administrazio publikoaren energia-jasangarritasuna hobetzeko azterlanak eta auditoriak egiteko laguntzen programan.

Irakurri gehiago

EHAA 2023-01-12

AGINDUA, 2022ko abenduaren 26koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, 2023rako dirulaguntzak arautzen dituena eta haien deialdia egiten duena Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikuntzaren sektoreko enpresetan kudeaketa-sistemak ezartzeko eta hobetzeko, eraikuntzaren kalitate arkitektonikoa sustatzeko, jasangarritasuna indartzeko eta berrikuntzari laguntzeko (Eraikal 2023 programa).

Irakurri gehiago