Boletin Ofizialak

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ 2. EHAA

EHAA 2023-03-06

EBAZPENA, 2023ko otsailaren 21ekoa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez aurrekontu-zuzkidura murriztea eta epeak luzatzea erabakitzen baita Euskadiko toki-administrazio publikoaren energia-jasangarritasuna hobetzeko azterlanak eta auditoriak egiteko laguntzen programan.

Irakurri gehiago

EHAA 2023-01-12

AGINDUA, 2022ko abenduaren 26koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, 2023rako dirulaguntzak arautzen dituena eta haien deialdia egiten duena Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikuntzaren sektoreko enpresetan kudeaketa-sistemak ezartzeko eta hobetzeko, eraikuntzaren kalitate arkitektonikoa sustatzeko, jasangarritasuna indartzeko eta berrikuntzari laguntzeko (Eraikal 2023 programa).

Irakurri gehiago

EHAA 2022-10-31

EBAZPENA, 2022ko urriaren 19koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, energia-efizientzia, energia berriztagarriak, garraioa eta mugikortasun efizientea bultzatzeko inbertsioetarako laguntza-programaren epeak luzatzea ebazten duena.

Irakurri gehiago

EHAA 2022-09-13

AGINDUA, 2022ko irailaren 8koa, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako kidego eta eskaletan enplegu publikoa finkatzeko prozesu bereziak eta enplegu publikoa finkatzeko salbuespenezko prozesuak.

Irakurri gehiago

EHAA 2022-09-01

80/2022 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien gutxieneko bizigarritasun-baldintzak eta diseinu-arauak arautzen dituena.

Irakurri gehiago

EHAA 2022-07-26

EBAZPENA, 2022ko uztailaren 8koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, energia-iturri berriztagarrien bidezko autokontsumoari eta biltegiratzeari eta bizitegi-sektorean sistema termiko berriztagarriak ezartzeari lotutako pizgarri-programaren aurrekontu-zuzkidura aldatzen duena eta ondoriozko aurrekontu-zuzkidura aditzera ematen duena, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 2021eko irailaren 22ko Ebazpenaren bidez ezarritako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Irakurri gehiago

EHAA 2022-07-15

EBAZPENA, 2022ko ekainaren 29koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita honako ebazpen hau: Ebazpena, 2021eko irailaren 22koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, energia-iturri berriztagarrien bidezko autokontsumoari eta biltegiratzeari eta bizitegi-sektorean sistema termiko berriztagarriak ezartzeari lotutako pizgarri-programa arautzen duten oinarriak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituena, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Irakurri gehiago

EHAA 2022-07-05

EBAZPENA, 2022ko ekainaren 23koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, energia-efizientzia, energia berriztagarriak, garraioa eta mugikortasun efizientea bultzatzeko inbertsioetarako laguntza-programaren oinarri arautzaileak onartzen, deialdia egiten eta argitaratzen dituen 2022ko maiatzaren 12ko Ebazpena aldatzen duena.

Irakurri gehiago