Boletin Ofizialak

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ 3. GAO

GAO 2023-05-30

2023ko deialdia eta oinarri espezifikoak, Altza auzoko bizitegi-eraikinak birgaitzeko jabekideen erkidegoentzako dirulaguntzak eta partikular kalteberentzat dirulaguntza gehigarriak emateko.

Irakurri gehiago

GAO 2023-04-18

2023. urtean emango diren Hirigintza saileko diru-lagun tzen deialdia. Diru-laguntza lerroa_2023 Hirigune Historikoan EITa egiteko eta horren ondoriozko obrak burutzeko dirulaguntzak (BDNS (Identif) 685710).

Irakurri gehiago