Boletin Ofizialak

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ 3. GAO

GAO 2024-02-15

Udal ordenantza arautzailea, lehendik dauden bizitegi eraikinen kanpoko bolumetrian jarraitu beharreko prozedurari buruz, eta irisgarritasuna, efizientzia energetikoa eta bizigarritasuna hobetzeko kasuetan.

Irakurri gehiago

GAO 2024-01-25

Ostalaritzako jardueren osagarri diren terrazak eta mahaitxoak instalatzeko jabari publikoko lurzorua okupatzea arautzen duen Ordenantzaren lehenengo aldaketa behin betiko onartzea.

Irakurri gehiago

GAO 2023-12-01

Energia berriztagarrien komunitateak sortzeko eta energia berriztagarrien komunitateek instalazio fotovoltaikoetan inbertitzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2023ko deialdia.

Irakurri gehiago

GAO 2023-09-26

Irisgarritasunaren eta hobekuntza energetikoaren arloko jarduketetarako diru la guntzen deialdiaren amaiera, bai bizitegi-eraikinetan, bai merkataritza establezimenduetan, bai bizitegi-eraikinen egiturazko birgaitze-lanetan (Irungo Udalaren deialdi orokorreko 40. 41. eta 42. eranskinak), aurrekontu-kreditua agortu delako (BDNS 675888).

Irakurri gehiago

GAO 2023-09-20

Azpeitian dauden etxe bizi tzetan eta bizitegi-eraikinetan, energia eraginkortasuna eta irisgarritasuna hobetzeko obretarako, kontserbaziorako eta energia-iturri berriztagarriak instalatzeko lanetarako diru laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta 2023ko deialdia (BDNS 716532).

Irakurri gehiago