Boletin Ofizialak

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ Udal. ERRENTERIA

GAO 2023-04-18

2023. urtean emango diren Hirigintza saileko diru-lagun tzen deialdia. Diru-laguntza lerroa_2023 Hirigune Historikoan EITa egiteko eta horren ondoriozko obrak burutzeko dirulaguntzak (BDNS (Identif) 685710).

Irakurri gehiago

GAO 2023-02-03

Bizitegitarako hiri-lurzoruko eremu finkatu jakin batzuetan kokatutako lokaletan hirugarren sektoretik bizitegirako erabilera aldatzeko jarduketak arautzen dituen Ordenantzaren zazpigarren aldaketa behin betiko onartzea.

Irakurri gehiago

GAO 2022-12-29

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 6. eta 8. xedapen gehigarrietatik eta 2.1 artikulutik eratorritako iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuen oinarri orokorrak eta espezifikoak, eta aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuak kudeatzeko gomendioa formalizatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiarekin (prebentzioko teknikaria) sinatu beharreko lankidetza-hitzarmena onartzea.

Irakurri gehiago

GAO 2018-09-19

2018ko Dirulaguntzak emateko deialdia Errenteriako hirigune historikoan, jabekide erkidegoei eta eraikinen jabeei eraikuntzen ikuskapen teknikoa (E.I.T.) egiteko eta horren ondoriozko obrak burutzeko.

Irakurri gehiago

GAO 2018-02-02

2018. urtean Udal Hizkuntza Politika saileko diru-laguntzak emateko oinarriak eta deialdia onartzea. Diru-laguntza lerroa: saltoki eta enpresen errotulazioa, eta bestelako soporte gaineko idatziak (txantilloiak, informazio orriak), web orriak eta teknologia berriekin zerikusia duten jarduetarako.

Irakurri gehiago