Boletin Ofizialak

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ Udal. HONDARRIBI

GAO 2022-12-26

Bases Específicas de la convocatoria correspondiente al proceso excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración derivado de las disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la Ley 20/2021, correspondiente a la siguiente plaza de Arquitecto/a Técnico/a.

Irakurri gehiago

GAO 2018-01-09

Diru-lagun tzak Arau tzeko Ordenan tza eta honi dagozkion eranskinak behin betiko onartuak izan zirenez, zeinak, 2004ko abuztuaren 2ko 146 zenbakia duen Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuak izan baitziren.

Irakurri gehiago