Boletin Ofizialak

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ Udal. LASARTE

GAO 2023-03-01

Lasarte-Oriako Basaundi Bailara auzoko bizitegi-eraikinen birgaitze energetikorako jabeen erkidegoei eta partikular kalteberei dirulaguntzak emateko deialdia eta oinarri espezifikoak, 853/2021 Errege Dekretuaren 1 programa aplikatuz BDNS (Identif.): 675954.

Irakurri gehiago

GAO 2023-03-01

Lasarte-Oriako Basaundi Bailara auzoko bizitegi eraikinen birgaitze energetikorako jabeen erkidegoei eta partikular kalteberei dirulaguntzak emateko deialdia eta oinarri espezifikoak, 853/2021 errege De kre tua ren 1 programa aplikatuz.

Irakurri gehiago

GAO 2023-03-01

Lasarte-Oriako udalerriko Basaundi Bailara auzoan etxe bizi tza eraikinak birgaitzeko jabetza erkidegoei eta zaurgarritasun egoeran dauden partikularrei dirulaguntzak emateko deialdia eta oinarri espezifikoak BDNS (Identif.): 675969.

Irakurri gehiago

GAO 2023-03-01

Lasarte-Oriako Basaundi Bailara auzoan etxe bizitza eraikinak birgaitzeko jabetza erkidegoei eta zaurgarritasun egoeran dauden partikularrei dirulaguntzak emateko deialdia eta oinarri espezifikoak.

Irakurri gehiago

GAO 2022-12-28

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 6. eta 8. xedapen gehigarrietatik eratorritako iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa prozesuen deialdien oinarri orokorrak eta espezifikoak, Arkitekto Teknikoak (3 plaza)

Irakurri gehiago

GAO 2022-10-07

Lasarte-Oriako udalerrian ostalaritza-jardueretarako terraza eta mahaitxo osagarriak jar tze ko jabari publikoko lurzoruaren okupazioa arautzen duen Ordenantza behin betiko onartzea.

Irakurri gehiago