Boletin Ofizialak

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ Aurkibidea

EHAA 2022-09-01

80/2022 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien gutxieneko bizigarritasun-baldintzak eta diseinu-arauak arautzen dituena.

Irakurri gehiago

EHAA 2022-07-26

EBAZPENA, 2022ko uztailaren 8koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, energia-iturri berriztagarrien bidezko autokontsumoari eta biltegiratzeari eta bizitegi-sektorean sistema termiko berriztagarriak ezartzeari lotutako pizgarri-programaren aurrekontu-zuzkidura aldatzen duena eta ondoriozko aurrekontu-zuzkidura aditzera ematen duena, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 2021eko irailaren 22ko Ebazpenaren bidez ezarritako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Irakurri gehiago

GAO 2022-07-20

Gazteen aisiarako eta elkartzeko gune diren lokaletako jardueraren aurretiazko komunikazioa egiteko eta suteak prebenitzeko baldintzak betetzeko diru-laguntzen deialdia eta arautzeko oinarriak.

Irakurri gehiago

GAO 2022-07-19

Azpeitian dauden etxebizitzetan eta bizitegi-eraikinetan, energia-eraginkortasuna eta irisgarritasuna hobetzeko obretarako eta energia-iturri berriztagarriak instala tzeko lanetarako dirulaguntzak emateko. Oinarri arautzaileak eta 2022ko deialdia.

Irakurri gehiago