Boletin Ofizialak

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ Aurkibidea

GAO 2018-02-02

2018. urtean Udal Hizkuntza Politika saileko diru-laguntzak emateko oinarriak eta deialdia onartzea. Diru-laguntza lerroa: saltoki eta enpresen errotulazioa, eta bestelako soporte gaineko idatziak (txantilloiak, informazio orriak), web orriak eta teknologia berriekin zerikusia duten jarduetarako.

Irakurri gehiago

GAO 2018-01-09

Diru-lagun tzak Arau tzeko Ordenan tza eta honi dagozkion eranskinak behin betiko onartuak izan zirenez, zeinak, 2004ko abuztuaren 2ko 146 zenbakia duen Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuak izan baitziren.

Irakurri gehiago