Boletin Ofizialak

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ Aurkibidea

GAO 2014-06-10

Bide publikoa terrazekin, mahaitxoekin eta merkataritza-jarduerekin lotutako beste elementu batzuekin erabiltzea eta okupatzea arautzen duen udal-ordenantza behin betiko onartzea.

Irakurri gehiago

GAO 2014-06-10

Behin betiko onarpena ematea Orioko bizitegirako lurzoru urbanoan kontsolidatutako eremu jakin batzuetako erabilera aldatzeko (erabilera tertziariotik bizitegitarako erabilera pasatzeko) jarduketak erregulatzen dituen udal ordenantzaren 2. aldaketari.

Irakurri gehiago