Enplegua

Besteren kontuarekin lan egitea

Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen besteren konturako lana, oro har, bat dator soldatapeko lanaren ezaugarri diren oharrekin (lan-legeriaren mende egotea, lan-kontratua, Gizarte Segurantzako erregimen orokorreko alta).

Hala ere, ezaugarri berezi batzuk ditu (bereziki, erantzukizun zibil profesionalarekin lotutakoak), kontratazio horren barruan jarduera arautuak egitea sartzen denean (“lan profesionalak sinatzea”, arkitektura teknikoan aritzeko aukera ematen duten tituluetako bat dutenentzat erreserbatuta).

Norberaren kontuarekin lan egitea

Norberaren konturako lanbidean sartzeak berekin dakar administrazio-, zerga- eta aseguru-arloko betebehar formal batzuk betetzea, jarduera hasi aurretik kontuan hartu beharrekoak.

Bestalde, Arkitektura Teknikoaren berariazko ezagutzak alde batera utzita, arkitektura hori garatzeko beharrezkoa da jarduera behar bezala gauzatzeko ezinbestekoak diren izaera desberdineko beste gai batzuk ere kontuan hartzea (kontratazioa, fakturazioa, administrazio-betebeharrak).

Atzerrian jardutea

Munduko herrialde bakoitzak bere eredu berezi eta espezifikoa du titulazio akademikoak antolatzeko eta eraikuntzaren sektoreko lanbideetan jarduteko. Zalantzarik gabe, herrialde guztietan egongo dira arkitektura teknikoan jarduteko gaitutako tituludunek Espainian betetzen dituzten eginkizunak betetzen dituzten profesionalak, baina ez dituzte modu berean beteko, eta ez dira erantzukizun-araubide beraren mende egongo, eta dagozkien titulu akademikoak ere ez dira berdinak izango.

Oro har, bi sistema handi daude: anglosaxoia eta kontinentala, filosofia ezberdinetatik abiatzen direnak, batez ere erregulaziopeko jarduera mailei dagokienez. Arkitektura Teknikoaren Kontseilu Nagusiaren webguneko Nazioarteko atalean gai horri buruzko informazio interesgarria dago.