Estatutoak

Elkargoko Estatutoak

Estatutuen azken eguneratzea 2016ko azaroaren 23ko ebazpenaren bidez onartu zen, bai eta Herri Administrazio eta Justizia Sailak eta foruek ere, 2017ko otsailaren 16ko EHAAn argitaratuta.

Kontseiluko Estatutoak

Espainiako Arkitektura Teknikoaren Kontseilu Orokorra da Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen berrogeita hamabost Elkargoen organo koordinatzailea. Arkitektura Teknikoa ordezkatzen du nazioan eta nazioartean, eta bere interesak eta eraikuntzaren sektorearen etengabeko hobekuntza zaintzen ditu.

Kontseilu Nagusia Batzar Nagusian gutxienez urtean hiru aldiz biltzen diren Elkargoetako presidenteek osatzen dute. Gainera, batzorde eragileak, zazpi pertsonak osatua, erakundearen egunerokotasuna kudeatzen du. Era berean, Lanbide deontologia Batzordea, Errekurtsoen Batzordea eta Hauteskunde Batzordea daude, baita jarduera zehatzetarako sortzen diren berariazko batzordeak ere.

Kontseiluaren estatutu orokorrak maiatzaren 13ko 1.471/1.977, otsailaren 16ko 497/1983, maiatzaren 18ko 542/2001 eta urriaren 30eko 1639/2009 Errege Dekretuen arabera onartu ziren.

 

Arau Deontologikoak

Hitzaurrea: erregelamendu hau inspiratzen duten printzipioak Elkargoaren Erakundeari dagokio Arkitektura Teknikoak gauzatu behar duen esparru deontologikoa ezartzea, eta, horrekin, elkargoen funtsezko helburuetako bat betetzea, bai barne-ordenan, bai gizarte-ordenan.

Indarreko estatutuek adierazten dute lanbide-jarduna Arau deontologikoen Erregelamenduko preskripzioen mende dagoela, eta Kontseilu Nagusiaren esku uzten dute horiek idazteko eta onartzeko erantzukizuna. Estatutu-agindu hori betetzeko egin da erregelamendu hau, eta araudi deontologiko propiorik ez duten elkargoen eremuan aplikatuko da zuzenean, araudi autonomikoan xedatutakoaren babesean eta haren arabera. Nolanahi ere, deontologia profesionalaren harmonizazio desiragarri eta komenigarri bat lortze aldera, gomendagarria da Erregelamendu honek balizko araudi autonomikoen erreferentzia-esparrua izatea.

Erregelamendu hau inspiratzen duten eta Arkitektura Teknikoaren jokabide profesionalaren arau etikoak oinarri dituzten funtsezko printzipiotzat hartu dira independentzia, duintasuna, osotasuna, leialtasuna portaeran, lanbide-sekretua eta lanbide-sekretua, ondorio guztietarako testu honetan parekatzen baitira aparejadore titulua, eraikuntza-ingeniari titulua eta arkitekto teknikoaren lanbide arautuan jarduteko gaitzen duten beste batzuk. Lanbidea; bezeroak aukeratzeko askatasuna; profesionaltasunari eta gaitasunari eustea, eta lanbidea garatzen laguntzea, jakintzak eta esperientziak trukatuz.