E-LEARNING: TASAZIOAK ETA BALORAZIOAK (20 ORDU, ABENDUAK 02 ARTE)