2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzen duena betez, GIPUZKOAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALA-k (aurrerantzean “GAATEO”), (helbidea: Gernikako Arbolaren pasealekua, 21, albo atea. 20006 P.K. Donostia), zure datuak Tratatuko dituen Arduraduna izanik, jakinarazten dizu zure datuak online ikastaroan izena emateko eskaera kudeatzeko erabiliko direla.  Tratamenduaren oinarri juridikoa kontratu aurreko harreman bat gauzatzea da eta zure datuak gorde egingo dira lege-eginbeharrak betetzeko dagokion epera arte. 

GAATEO-ko Datuak Babesteko Ordezkaria DeuxTic Abogados S.L. merkataritzako enpresa da eta harremanetarako zure datua dpd@arquitectura-tecnica.com da. Datuak tratatzeko edozein konturi buruz galdetzeko, Datuak Babesteko Ordezkariarekin jar zaitezke harremanetan, adierazitako posta elektronikoko helbidean.

Edozein unetan, zure datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, aurkaratu, transferitu eta tratamendua mugatzeko dauzkazun eskubideak erabili ahal izango dituzu, GAATEO-ri goian adierazitako helbidera eskabidea idatziz igorriz, edo colegio@coaatg.org helbidera mezu elektroniko bat bidaliz, gaian “Datuak Babestea” jarrita. Bestalde, zure datuak babesteko eskubidea urratu dela uste baduzu, jakizu erreklamazio bat aurkez dezakezula Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren aurrean ( www.agpd.es).