Boletines Oficiales

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ GAO 2018-11-06
Oñatiko «Ostalari tza jardueretan arituko diren establezimenduak jar tze a arautuko duen udal ordenantza» behin betiko izaeraz onartzea. Irakurri gehiago