Boletines Oficiales

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ GAO 2019-07-30
Hiri-lurzoruko bizitegi-eremu finkatuetan, lokalak etxebizitza erabilerara aldatze ko bideratutako jarduerak arautzen dituen udal ordenantzaren aldaketaren behin-betiko onarpena. Irakurri gehiago