Boletines Oficiales

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ GAO 2020-01-16
Etxe bizitzetarako hiri-lurzoruan finkatutako eremu jakin batzuetan dauden aretoen erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxebizitzetarakoa izatera aldatzeko jarduerak arautzen dituen Ordenantzaren errebisioa. Irakurri gehiago