Boletines Oficiales

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ GAO 2022-07-07
Hiri-lurzoruko bizitegi-eremu finkatuetan lokalen erabilera etxebizitzara aldatzeko jarduketak arautzen dituen Udal-ordenantza arautzailearen aldaketaren behin betiko onarpena. Irakurri gehiago