Boletines Oficiales

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ GAO 2022-10-07
Lasarte-Oriako udalerrian ostalaritza-jardueretarako terraza eta mahaitxo osagarriak jar tze ko jabari publikoko lurzoruaren okupazioa arautzen duen Ordenantza behin betiko onartzea. Irakurri gehiago