Boletines Oficiales

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ GAO 2022-11-29
Etxebizitzetarako hiri-lurzoruan finkatutako eremu jakin batzuetan dauden aretoen erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxebizitzetarakoa izatera alda tzeko jarduerak arautzen dituen Ordenantza ren bigarren aldaketaren behin betiko onarpena. Irakurri gehiago