Boletines Oficiales

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ GAO 2023-02-03
Bizitegitarako hiri-lurzoruko eremu finkatu jakin batzuetan kokatutako lokaletan hirugarren sektoretik bizitegirako erabilera aldatzeko jarduketak arautzen dituen Ordenantzaren zazpigarren aldaketa behin betiko onartzea. Irakurri gehiago