Boletines Oficiales

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ GAO 2023-03-01
Lasarte-Oriako udalerriko Basaundi Bailara auzoan etxe bizi tza eraikinak birgaitzeko jabetza erkidegoei eta zaurgarritasun egoeran dauden partikularrei dirulaguntzak emateko deialdia eta oinarri espezifikoak BDNS (Identif.): 675969. Irakurri gehiago