Boletines Oficiales

Boletin Ofizialak

‏‏‎ ‏‏‎ GAO 2023-04-18
2023. urtean emango diren Hirigintza saileko diru-lagun tzen deialdia. Diru-laguntza lerroa_2023 Hirigune Historikoan EITa egiteko eta horren ondoriozko obrak burutzeko dirulaguntzak (BDNS (Identif) 685710). Irakurri gehiago