Salaketen Kanala

ELKARGOA

Otsailaren 20ko 2/2023 Legeak, arauen urraketei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteari buruzkoak, xedatutakoaren arabera, Gipuzkoako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialak Barne Informazio Sistema bat ezarri du, salaketa-kanal bat sortuz. Kanal honen bidez, ordenamendu juridikoaren aurkako jokabideei buruzko edozein informazio mota aurkez dezakezu, 2/2023 Legearen arabera.

Kontuan izan alderdi deontologikoei edo elkargokide baten jardun profesionalari buruzko komunikazio bat aurkeztu nahi baduzu, gure zerbitzura jo behar duzula: KONTSUMITZAILEAREN ARRETA, kontsultak, kexak eta erreklamazioak. Kanal honen bidez bidaltzen baduzu, jakinarazten dizugu ez dela onartuko, ez baita salaketa-kanalaren eremu materialaren parte.

Jakinarazten dizugu kanal honen funtzionamendua Gipuzkoako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialaren printzipio eta konpromisoen arabera arautzen dela. Printzipio eta konpromiso horiek CGATE Kodean jasota daude, eta hari atxikita dago.

PROZEDURA

ESKAERA