Elkarte profesionalak

Elkarteak lekuz aldatzea

2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa (aurrerantzean, DBEO) betez, Gipuzkoako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialak (helbidea: Gernikako Arbolaren pasealekua, 21, albo atea. 20006 P.K. Donostia) jakinarazten dizu, ezen, zure datuak inprimaki honen bidez biltzeak eta tratatzeak helburutzat dituela zure kolegiazioa izapidetzea eta lanbidea antolatzea eta kudeatzea, Elkargo Profesionalei buruzko Legea eta Estatutuak ezarritakoa betez, tratamendua legitimizatzen duen oinarria hori bera izanik. Zure datuak guri emateari uko egingo bazenio, ezin izango genituzke beharrezko izapideak egin gure Elkargoko kide izan zaitezen. Gipuzkoako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoenen Elkargo Ofizialak DeuxTic Abogados S.L. izendatu du DBO gisa, eta  dpd@arquitectura-tecnica.com helbidearen bidez kontakta zaitezke harekin. Zure datuak Espainiako Arkitektura Teknikoaren Kontseilu Nagusiari, antzeko erakundeei eta Administrazio Publikoari jakinaraziko zaizkio, legean aurreikusitako beste lagapen batzuen kalterik gabe. Zure datuak gorde egingo dira lege-eginbeharrak betetzeko dagokion epera arte. Edozein unetan zure datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, aurkaratu, transferitu eta tratamendua mugatzeko dauzkazun eskubideak erabili ahal izango dituzu, goian adierazitako helbidera edo colegio@coaatg.org helbidera zure eskabidea igorriz. Halaber, zure datuak babesteko eskubidea urratu dela uste baduzu, erreklamazio bat aurkeztu ahal izango duzu Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren aurrean (www.agpd.es).