Onikusiak / Erregistroak

Tramitazio digitalerako sarbidea

Icolegia gune berria

Hemen duzue laguntza-eskuliburu eta -tutoretzetara sartzeko esteka. Bideoak ataletan eta 8. puntuan daude

http://icolegia.ihabiteformacion.es/icolegiacloud/

Tarifak
Lanen kodigoak
Enkargu nota nola bete
Koordinazio inprimakiak

2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzen duena betez, GIPUZKOAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALA-k (aurrerantzean “GAATEO”), (helbidea: Gernikako Arbolaren pasealekua, 21, albo atea. 20006 P.K. Donostia), zure datuak Tratatuko dituen Arduraduna izanik, jakinarazten dizu, ezen, zure datuak tratatu egingo direla, adierazi duzun esku-hartze profesionalaren erregistroa edo bisatua izapidetu ahal izateko. Tratamenduaren oinarri juridikoa kontratu aurreko harremana da eta zure datuak gorde egingo dira lege-eginbeharrak betetzeko dagokion epera arte. Halaber, zure datu pertsonalak, hala dagokionean, bidali ahal izango zaizkie Arkitektura Teknikoaren Kontseilu Nagusiari, beste Elkargo Profesional batzuei, Mutualitate profesionalari eta elkargokideak bere Erantzukizun Zibileko poliza profesionala izenpetuta daukan Aseguru-Etxeari.

 GAATEO-ko Datuak Babesteko Ordezkaria DeuxTic Abogados S.L. merkataritzako enpresa da eta harremanetarako zure datua dpd@arquitectura-tecnica.com da. Datuak tratatzeko edozein konturi buruz galdetzeko, Datuak Babesteko Ordezkariarekin jar zaitezke harremanetan, adierazitako posta elektronikoko helbidean.

Edozein unetan, zure datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, aurkaratu, transferitu eta tratamendua mugatzeko dauzkazun eskubideak erabili ahal izango dituzu, goian adierazitako helbidera edo colegio@coaatg.org  helbidera  zure eskabidea idatziz igorriz, gaian “Datuak Babestea” jarrita. Halaber, zure datuak babesteko eskubidea urratu dela uste baduzu, erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren aurrean (www.agpd.es).